Jaarverslagen

Stichting4Life laat ieder jaar door haar accountant een jaarrekening opstellen waarin de uitgaven van het jaar worden verantwoord.