Sponsor een kind naar school

voor € 6,25 of € 12,50 per maand of een eenmalige donatie

Voor € 75,- (€ 6,25 per maand) kan een kind een jaar lang naar de lagere school. En voor € 150,- (€ 12,50 per maand) kan een kind een jaar naar de middelbare school. Uit onderzoek is gebleken dat ieder jaar dat kinderen naar school gaan, zij later 8% meer verdienen.

Scholing op lagere scholen van de overheid is gratis in Kenia. Wel moet een kind een goed uniform hebben en lunch en schoolmaterialen meenemen. Voor veel mensen in de sloppenwijk is dat al te veel. Bovendien liggen deze scholen buiten de sloppenwijk waardoor de kinderen er niet lopend kunnen komen. Daarom richten buurtgemeenschappen in de sloppenwijk hun eigen scholen op. Zonder enige steun van de overheid. Deze kinderen (en hun ouders) kunnen jouw steun goed gebruiken. Voor € 75,- per jaar kan een kind al naar school!

Middelbare scholen zijn nooit gratis in Kenia. Hiervoor zijn hoger opgeleide leraren nodig en zijn de eisen van de overheid streng. Daarom is de middelbare school € 150,- per jaar per kind. Voor veel ouders onbetaalbaar of voor maar een van de kinderen mogelijk. Terwijl deze scholing hard nodig is, want met alleen een lagere schoolopleiding zijn de kansen op een betere toekomst nog niet groot genoeg. Wij willen de kinderen helpen met scholing van het begin tot een baan.

Help mee!