Vervolg onderwijs

Na het afronden van het middelbaar onderwijs is het belangrijk dat deze kinderen nog een volgende stap kunnen maken. Zoals al aangegeven is onderwijs niet het doel maar het middel om deze kinderen te helpen naar een betere toekomst en om de armoedespiraal te doorbreken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze jongeren, maar er is gebleken dat ze zelf onvoldoende op de hoogte zijn en worden begeleid bij deze stappen. Naar de universiteit is het ultieme doel (voor iedereen in Kenia), maar dat is maar voor weinigen weggelegd.

In 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met een vocational trainings centre waar de studenten beroepsgerichte opleidingen kunnen volgen. De studenten van onze middelbare school kunnen ‘solliciteren’ naar een van deze vervolgopleidingen. De eerste studenten hebben reeds een baan kunnen bemachtigen!

Professional Skills Center – beroepstraining

  • Stappen zetten na het afronden van middelbaar onderwijs
  • Klaarstomen voor een baan en het bedrijfsleven
  • Samenwerking met een vocational training center waar elk jaar 25-40 studenten terecht kunnen

Training Rots & Water

Een goede voorbereiding op de maatschappij vooronderstelt goed onderwijs maar daarnaast ook ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom hebben Stichting4Life en het Rots en Water Instituut de handen ineengeslagen. In 2018 hebben Mastertrainers Klaas van der Veen en Harriette Modderman pro deo 40 leraren tot Rots en Watertrainer opgeleid. Inmiddels hebben 1.000 kinderen van deze leraren Rots en Watertraining ontvangen. In 2019 heeft een volgende stap plaatsgevonden en hebben Klaas en Harriette een Advanced Training verzorgd aan reeds gecertificeerde Rots en Water trainers, nieuwe docenten opleiden en leraren adviseren tijdens het geven van de training aan de leerlingen (coaching on the job). In 2020 heeft een herhaling plaatsgevonden en is er veel training geweest met de leraren op de werkplekken zelf. Voor meer info over het Rots en Waterprogramma zie www.rotsenwater.nl