Vervolg onderwijs

Na het afronden van het middelbaar onderwijs is het belangrijk dat deze kinderen nog een volgende stap kunnen maken. Zoals al aangegeven is onderwijs niet het doel maar het middel om deze kinderen te helpen naar een betere toekomst en om de armoedespiraal te doorbreken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze jongeren, maar er is gebleken dat ze zelf onvoldoende op de hoogte zijn en worden begeleid bij deze stappen. Naar de universiteit is het ultieme doel (voor iedereen in Kenia), maar dat is maar voor weinigen weggelegd.

2020 staat voor de stichting in het teken van het in kaart brengen van de diverse opties, welke rol wij daarin kunnen spelen en het contact leggen met het bedrijfsleven in Kenia om ook daarmee een link te krijgen.