MIDDELBAAR ONDERWIJS

Na het afronden van de lagere school is het belangrijk dat leerlingen kunnen doorstromen naar middelbaar onderwijs. In Kenia worden leerlingen door middel van de resultaten van de lagere school door middelbare scholen uitgenodigd om naar hun school te komen. De fees die betaald moeten worden zijn echter voor de meeste mensen in de sloppenwijken onbetaalbaar. Sinds 2009 heeft de stichting een middelbare school voor meisjes gesteund (lunchprogramma). Meisjes hebben in landen als Kenia minder kans op onderwijs, dus dat stimuleren is erg goed. Toen de eerste leerlingen van ‘onze’ lagere scholen afkwamen, werd duidelijk dat ook de jongens deze kans moeten krijgen. In 2014 zijn we, met hulp van sponsor ALLSAFE Mini Opslag, de eerste klas van onze eigen middelbare school gestart – voor zowel meisjes als jongens. In de jaren die volgende werd de school verder uitgebreid met hogere klassen en nu zijn er 4 klassen. We steunen zowel het gebouw, alle materialen, leraren en de lunch. De eerste klassen hebben hun eindexamens gedaan en de resultaten waren goed!

ALLSAFE Secondary School – middelbare school

  • Middelbare school speciaal opgezet voor meisjes en jongens die van de eerder genoemde lagere scholen komen
  • Gestart met 1 klas, nu 4 klassen met 160 leerlingen
  • Goed getrainde en opgeleide leraren
  • Elke dag lunch voor iedereen
  • Goede resultaten

Middelbare scholen in Kenia doen mee aan programma’s die niet opgenomen zijn in het schoolprogramma van de overheid, maar die wel door de overheid worden gestimuleerd. Deze programma’s worden ‘Changemakers’ genoemd en de leerlingen zijn al bekroond met diverse prijzen.