Stichting4Life geeft kinderen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia een kans op een betere toekomst. Onze aanpak gaat niet om het geven van geld, maar om het geven van kansen. We geven kinderen de kans om naar school te gaan en uiteindelijk een baan te krijgen. Zodat ze een veilige en gezonde omgeving kunnen creëren om hun eigen levens en die van hun familie te veranderen.

Wij geloven dat alle kinderen de kans verdienen om de armoedecyclus te doorbreken. En jij kunt daarbij helpen!

Stichting4Life helpt kinderen in de sloppenwijk Kibera met het krijgen van onderwijs. We geven kansen op een betere toekomst die de kinderen zelf moeten grijpen. Onderwijs is niet het doel , maar het middel om uiteindelijk een baan te krijgen en een bestaan te kunnen opbouwen.

Het concept is gebaseerd op 4 pijlers (zie ook Projecten)

  • Kindergarten/basisonderwijs
  • Middelbaar onderwijs
  • Vervolgopleiding na het middelbaar onderwijs
  • Steun bij het vinden van een baan

Om de armoedespiraal te doorbreken is een integrale duurzame aanpak nodig.

Wij bieden kansen aan gemotiveerde kinderen, maar creëren geen afhankelijkheid door geld te geven. Wij geloven dat we de leefomstandigheden alleen op lange termijn kunnen verbeteren door te investeren in de kinderen in Kenia. Daarbij is alleen het investeren in scholing onvoldoende. Als kinderen thuis in slechte hygiënische omstandigheden leven, niet voldoende te eten krijgen, niet worden gestimuleerd of zelfs worden mishandeld of misbruikt, heeft scholing niet het gewenste effect.

Onderwijsprojecten zijn alleen succesvol als de kinderen een stabiele thuisbasis hebben. Daarom begeleiden we de scholen met een social worker. Ook betrekken we de ouders bij het onderwijs en de school van hun kinderen door middel van voorlichting.

In totaal steunt de stichting in 2021 ruim 1.400 mensen: kinderen die naar school gaan, leraren en ander personeel op de scholen met betaalde banen.

Projecten Kenia

Stichting4Life steunt kinderen (en indirect hun families) in de sloppenwijken in Kenia. De gezinnen behoren met een maandinkomen tot € 20,- tot de allerarmsten, hierbij draait alles om overleven. Juist deze gezinnen zijn zeer gemotiveerd en pakken elke kans met beide handen aan. Wij geven ze deze kansen op een betere toekomst.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

Mahatma Gandhi

Kindergarten/ basis onderwijs

Kinderen die naar school gaan hebben de toekomst! Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in de sloppenwijk Kibera naar school kunnen. Hiervoor hebben we verschillende initiatieven opgezet.

Vervolg onderwijs

Na het afronden van de middelbare schoolopleiding is het belangrijk dat deze kinderen verder kunnen leren. Aan bijvoorbeeld de universiteit of op een beroepsopleiding.

Middelbaar onderwijs

Na het afronden van de lagere school bieden we de leerlingen de kans om verder te leren en door te stromen naar middelbaar onderwijs. Zowel voor jongens als meisjes.

Werk

Onderwijs is niet het doel, maar het middel om deze kinderen te helpen aan een betere toekomst. Een toekomst met een betaalde baan waardoor ze de armoedespiraal kunnen doorbreken.

"Be the change. You want to see in the world."

Mahatma Gandhi

Contact

Stichting4Life
Noorddammerlaan 124
1187 AG Amstelveen
Email info@stichting4life.nl

Stichting4Life is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en voldoet aan de hieraan gestelde eisen.

Naam organisatie volgens statuten en KvK (30188682): Stichting4Life

Bankrekening: NL30 RABO 0142 6858 36
Bic code: RABONL2U
BTW nummer: NL 8127.78.728.B01

Bestuur

Voorzitter: Marcel Schenk
Penningmeester: Nancy van der Lans
Secretaris: Linda Janssen

De bestuursleden werken allemaal onbezoldigd.

Verslag van uitgeoeffende activiteiten

Stichting4Life rapporteert elk kwartaal aan alle sponsoren, donateurs en alle andere geïnteresseerden via de ‘Newsflash Stichting4Life’. Deze staan vermeld onder het kopje Nieuws.

Stichting4Life laat ieder jaar door haar accountant een jaarrekening opstellen waarin de uitgaven van het jaar worden verantwoord. Lees de jaarverslagen van afgelopen jaren hier.

Beleidsplan

Stichting4Life maakt ieder jaar een beleidsplan voor het desbetreffende jaar om aan haar vrijwilligers, vrienden, sponsoren en andere geïnteresseerden te laten weten wat de plannen zijn voor het desbetreffende jaar. Lees het beleidsplan voor 2022 hier.