Samenwerking en controle

De begroting van de stichting wordt ieder jaar gemaakt in samenwerking tussen de organisaties in Kenia en Nederland. Beide partijen brengen hun ideeën en input in en zo ontstaat de uiteindelijke begroting. Bij de begroting wordt een actielijst opgesteld voor de uitvoering hiervan.

Per project zijn er to-do lijsten met deadlines die van te voren worden afgestemd en opgezet.

Elke maand wordt er een cashprognose gemaakt in Kenia aan de hand van de werkelijke ontwikkelingen. Na overleg wordt het benodigde bedrag vanuit Nederland overgemaakt. Van alle uitgaven worden bonnen opgevraagd. Maandelijks wordt de gehele administratie in Kenia t.o.v. het geplande budget geplaatst en besproken met Nederland.

Wekelijks vindt er een chatsessie plaats tussen de programmanagers van Kenia en Nederland. Hierin worden alle lopende activiteiten doorgenomen. Aan de hand van de opgestelde to do lijsten: status en deadlines worden besproken en bijgewerkt.

Geldstromen vinden altijd plaats via de S4L-organisatie in Nairobi. Geld voor de projecten wordt altijd door de organisatie in Kenia zelf uitgegeven (dus niet via andere organisaties en overheden). De gekochte materialen (meubels, lunch ingrediënten, etc) worden vervolgens aan de mensen in de projecten overhandigd.

Voor materialen, verbouwing, meubilair, etc. wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van partijen/werklui die actief zijn in de sloppenwijk Kibera om zo ook de lokale economie te ondersteunen.

Verder beschikt Stichting4Life over een netwerk van Nederlanders die werken in Nairobi en op vrijwillige basis projecten van Stichting4Life bezoeken en bewaken. Daarnaast bezoeken mensen uit de Nederlandse organisatie en het bestuur regelmatig de projecten.